Generalforsamling

 

Kr. Stillinge vandværk har afholdt ordinær generalforsamling den 11 oktoberber 2022.

Det blev besluttet at overdrage vandværket til SK-Vand A/S pr. 31/12 2022

Det blev besluttet på både på ordinær og ekstrordinær generalforsamling med ca. 85% stemmer for overdragelse.

Så snart referatet er godkendt vil det blive lagt her på hjemmesiden.

Jeg vil også løbende lægge nyt op her på hjemmesiden så snart vi ved mere.

Tak for en sober generalforsamling og mange tak for støtten.

Kaj Sørensen

Formand.

Referat af Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling er nu lagt på hjemmesiden 

 

Underskrevet referat ordinær generalforsamling 2022

Underskrevet referat ekstraordinær generalforsamling 2022

Tilsagn SK-Forsyning

orienteringsmøde 5-9-2022 fererat

Orienteringsmøde 5-9-22

Kopi af oplæg til orienteringsmøde.

Bestyrelsens faktaark og indstilling

Bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 4 (1)